صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۰ ۰ ۰.۱۴ ۰
۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ (۱.۳۲) (۳.۵۱) (۹۹.۲) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۰ ۰ ۰.۱۳ ۰
۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ (۰.۴۶) ۰ (۸۱.۶۷) ۰
۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ (۱.۰۷) (۲.۴۵) (۹۸) (۹۹.۹۹)
۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ (۱.۰۴) (۳.۱۲) (۹۷.۷۶) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ (۰.۷۲) (۰.۴۱) (۹۲.۸۸) (۷۷.۲۹)
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ (۰.۱۳) ۱.۶۱ (۳۸.۲) ۳۴,۱۶۸.۸۴
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ (۰.۴۴) (۱.۹) (۸۰.۰۳) (۹۹.۹۱)
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۰ ۰ ۰.۴۱ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۰ ۰ ۰.۲۳ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱.۹۷ (۲.۹۲) ۱۲۴,۳۰۸ (۱۰۰)
۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۰.۸۱ (۱.۷۶) ۱,۷۹۵.۹۱ (۹۹.۸۵)
۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱.۲۸ ۱.۴۱ ۱۰,۳۷۵.۶۷ ۱۶,۵۷۱.۳۵
۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ (۰.۸۳) ۰.۰۹ (۹۵.۲۵) ۳۸.۳۲
۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ (۱.۴۸) (۳.۱۲) (۹۹.۵۶) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ (۰.۷۷) (۱) (۹۴.۰۲) (۹۷.۴۱)
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ (۰.۴۳) (۱.۷۶) (۷۹.۳۲) (۹۹.۸۵)