صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۰.۴۱۹)% (۲.۵۵۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۲.۷۳۱)% (۷.۰۶۳)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۱.۶۳۱)% (۸.۲۰۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ %۸.۶۰۵ %۱۴.۶۸۹
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۷.۶۵۴)% %۶.۳۸۷
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۵۷.۵۹۸)% (۱۲.۷۸۳)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ %۱۵.۰۸۷ %۱۶۸۰.۰۲۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۷۵۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%