صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر پلاک ۱۶ طبقه ۴واحد ۴۱۰ سبدگردان الگوریتم