صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰,۸۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۱۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۳,۳۵۵,۱۰۵,۷۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۱۶۶,۱۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۱۵۰,۸۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۱۵۰,۸۶۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۳,۱۶۶,۱۵۷ ۳,۱۵۰,۸۶۱ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۲۳,۳۵۵,۱۰۵,۷۴۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۳,۲۲۱,۲۷۶ ۳,۲۰۶,۶۸۶ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۲۷,۳۱۲,۳۸۰,۱۴۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۳,۲۳۷,۲۱۸ ۳,۲۲۲,۳۳۳ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۲۸,۴۲۱,۵۱۰,۳۶۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۳,۲۰۰,۰۳۵ ۳,۱۸۳,۲۸۵ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۲۵,۶۵۳,۵۲۷,۲۷۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۳,۲۸۷,۰۹۴ ۳,۲۶۹,۸۹۳ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۱,۷۹۲,۹۳۱,۵۲۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۳,۲۸۷,۲۲۶ ۳,۲۷۰,۰۲۵ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۱,۸۰۲,۲۵۳,۰۴۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۳,۲۸۷,۳۵۳ ۳,۲۷۰,۱۵۲ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۱,۸۱۱,۲۹۵,۶۳۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۳,۳۳۱,۰۶۶ ۳,۳۱۴,۰۰۹ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۴,۹۲۰,۱۳۲,۳۲۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳,۳۷۶,۷۵۴ ۳,۳۶۰,۶۷۵ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۸,۲۲۸,۱۶۸,۶۷۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳,۳۴۹,۹۷۲ ۳,۳۳۳,۸۴۱ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۶,۳۲۶,۰۱۷,۶۳۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳,۳۲۶,۰۶۴ ۳,۳۰۸,۷۰۶ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۴,۵۴۴,۲۳۶,۶۲۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۳,۳۷۱,۲۵۵ ۳,۳۵۳,۳۷۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۷,۷۱۰,۸۰۹,۴۶۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۳,۳۷۱,۳۸۱ ۳,۳۵۳,۵۰۳ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۷,۷۱۹,۷۳۷,۹۴۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳,۳۷۱,۵۰۷ ۳,۳۵۳,۶۲۹ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۷,۷۲۸,۶۷۰,۸۵۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳,۳۵۸,۷۱۵ ۳,۳۴۰,۹۴۶ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۶,۸۲۹,۶۶۵,۴۲۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۳,۲۸۹,۸۳۴ ۳,۲۷۱,۴۴۳ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۱,۹۰۲,۸۰۳,۱۴۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۳,۳۷۷,۷۱۱ ۳,۳۵۸,۶۵۲ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۳۸,۰۸۴,۷۵۴,۵۳۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۳,۴۸۱,۵۸۱ ۳,۴۶۲,۱۴۱ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۴۵,۴۲۰,۷۵۵,۶۹۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۳,۵۲۵,۵۶۶ ۳,۵۰۶,۵۰۹ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۴۸,۵۶۵,۹۰۷,۳۹۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۳,۵۲۵,۷۲۰ ۳,۵۰۶,۶۶۳ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۴۸,۵۷۶,۸۰۳,۵۴۴