صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۸,۹۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۷۱,۰۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۸۵,۴۳۲,۳۵۰,۸۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۲,۶۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۱,۹۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۱,۹۳۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱,۳۵۲,۶۲۶ ۱,۳۵۱,۹۳۲ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۹۸۵,۴۳۲,۳۵۰,۸۵۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱,۳۵۱,۸۷۱ ۱,۳۵۱,۱۸۰ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۹۸۴,۸۸۴,۸۹۵,۹۵۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱,۳۵۱,۵۱۷ ۱,۳۵۰,۸۷۰ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۹۸۴,۶۵۸,۶۶۲,۲۶۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۳۴۸,۵۹۹ ۱,۳۴۷,۹۲۵ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۹۸۲,۵۱۲,۲۷۰,۸۶۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۳۵۰,۴۷۹ ۱,۳۴۹,۷۵۵ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۹۸۳,۸۴۶,۱۵۱,۴۶۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۳۵۰,۵۵۴ ۱,۳۴۹,۸۳۰ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۹۸۳,۹۰۰,۵۲۳,۴۷۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۳۵۰,۶۲۹ ۱,۳۴۹,۹۰۵ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۰ ۰ ۷۲۸,۹۰۷ ۹۸۳,۹۵۴,۸۹۶,۳۷۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۴۰۸,۳۴۲ ۱,۴۰۷,۴۹۷ ۰ ۷,۵۱۱ ۶۲۸,۹۰۷ ۰ ۰ ۶۲۸,۹۰۷ ۸۸۵,۱۸۴,۶۲۵,۱۹۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۳۶۹,۶۸۴ ۱,۳۶۸,۶۵۲ ۰ ۰ ۶۲۱,۳۹۶ ۰ ۰ ۶۲۱,۳۹۶ ۸۵۰,۴۷۵,۱۷۹,۳۲۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۳۵۴,۵۲۲ ۱,۳۵۳,۵۵۸ ۰ ۲,۵۵۳ ۶۲۱,۳۹۶ ۰ ۰ ۶۲۱,۳۹۶ ۸۴۱,۰۹۵,۷۸۴,۷۰۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۳۵۲,۲۵۸ ۱,۳۵۱,۴۱۶ ۰ ۰ ۶۱۸,۸۴۳ ۰ ۰ ۶۱۸,۸۴۳ ۸۳۶,۳۱۴,۳۹۵,۴۵۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۳۵۶,۷۲۶ ۱,۳۵۵,۹۴۲ ۰ ۰ ۶۱۸,۸۴۳ ۰ ۰ ۶۱۸,۸۴۳ ۸۳۹,۱۱۵,۱۶۷,۳۸۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۳۵۶,۶۳۰ ۱,۳۵۵,۸۴۵ ۰ ۴۹,۸۳۸ ۶۱۸,۸۴۳ ۰ ۰ ۶۱۸,۸۴۳ ۸۳۹,۰۵۵,۴۲۴,۵۱۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۳۸۳,۲۰۵ ۱,۳۸۲,۳۵۲ ۰ ۱۵۸,۱۹۱ ۵۶۹,۰۰۵ ۰ ۰ ۵۶۹,۰۰۵ ۷۸۶,۵۶۵,۰۵۷,۰۰۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۴۶۲,۵۴۳ ۱,۴۶۱,۶۲۷ ۰ ۰ ۴۱۰,۸۱۴ ۰ ۰ ۴۱۰,۸۱۴ ۶۰۰,۴۵۶,۸۱۳,۱۱۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۴۴۸,۹۷۳ ۱,۴۴۸,۲۱۰ ۰ ۰ ۴۱۰,۸۱۴ ۰ ۰ ۴۱۰,۸۱۴ ۵۹۴,۹۴۴,۸۳۷,۳۷۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۴۳۸,۹۸۳ ۱,۴۳۸,۰۲۳ ۰ ۷۷,۶۵۴ ۴۱۰,۸۱۴ ۰ ۰ ۴۱۰,۸۱۴ ۵۹۰,۷۵۹,۹۲۸,۸۱۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۴۴۵,۸۸۰ ۱,۴۴۴,۶۲۹ ۰ ۰ ۳۳۳,۱۶۰ ۰ ۰ ۳۳۳,۱۶۰ ۴۸۱,۲۹۲,۵۳۷,۱۶۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۴۰۱,۵۹۱ ۱,۴۰۰,۰۹۹ ۰ ۰ ۳۳۳,۱۶۰ ۰ ۰ ۳۳۳,۱۶۰ ۴۶۶,۴۵۶,۸۴۴,۶۶۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۴۰۱,۳۹۹ ۱,۳۹۹,۹۰۷ ۰ ۳۹,۳۲۷ ۳۳۳,۱۶۰ ۰ ۰ ۳۳۳,۱۶۰ ۴۶۶,۳۹۲,۹۹۳,۷۹۱