صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۱,۳۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۲۸,۶۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۱۸,۵۲۰,۷۴۳,۰۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۳۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۰,۶۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۰,۶۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱,۲۳۲,۳۴۱ ۱,۲۳۰,۶۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۷۱,۳۷۹ ۱,۳۱۸,۵۲۰,۷۴۳,۰۳۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱,۲۳۱,۵۴۰ ۱,۲۲۹,۹۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۷۱,۳۷۹ ۱,۳۱۷,۷۰۹,۳۷۱,۳۵۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱,۲۳۲,۲۱۹ ۱,۲۳۰,۶۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۷۱,۳۷۹ ۱,۳۱۸,۴۴۴,۸۷۹,۱۲۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱,۲۳۵,۰۷۹ ۱,۲۳۳,۴۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۷۱,۳۷۹ ۱,۳۲۱,۵۲۹,۰۳۶,۲۳۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱,۲۳۵,۰۹۹ ۱,۲۳۳,۵۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۷۱,۳۷۹ ۱,۳۲۱,۵۵۰,۷۰۶,۵۰۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱,۲۳۵,۱۲۰ ۱,۲۳۳,۵۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۷۱,۳۷۹ ۱,۳۲۱,۵۷۲,۴۵۷,۰۹۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱,۲۳۸,۵۳۸ ۱,۲۳۶,۹۳۳ ۰ ۱۴,۹۹۱ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۷۱,۳۷۹ ۱,۳۲۵,۲۲۴,۱۵۰,۱۲۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱,۲۵۰,۹۲۷ ۱,۲۴۹,۳۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۱۹,۷۶۵,۹۱۸,۲۱۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱,۲۵۶,۲۲۴ ۱,۲۵۴,۷۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۲۵,۴۶۳,۸۳۵,۴۴۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱,۲۶۱,۱۷۶ ۱,۲۵۹,۶۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۳۰,۷۲۶,۴۱۳,۳۳۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱,۲۶۳,۴۰۹ ۱,۲۶۱,۹۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۳۳,۱۶۰,۰۲۰,۰۶۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱,۲۶۳,۴۶۰ ۱,۲۶۲,۰۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۳۳,۲۱۳,۸۹۲,۵۳۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱,۲۶۳,۵۱۱ ۱,۲۶۲,۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۳۳,۲۶۷,۸۰۵,۹۲۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱,۲۶۸,۹۶۱ ۱,۲۶۷,۵۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۳۹,۰۳۸,۹۷۰,۸۷۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱,۲۶۳,۶۵۶ ۱,۲۶۲,۲۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۳۳,۴۰۶,۴۵۹,۹۲۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱,۲۶۳,۷۱۵ ۱,۲۶۲,۲۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۳۳,۴۶۸,۵۹۲,۶۵۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱,۲۵۵,۴۲۴ ۱,۲۵۳,۹۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۲۴,۶۵۹,۷۲۷,۱۵۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱,۲۴۷,۶۶۲ ۱,۲۴۶,۱۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۱۶,۴۳۰,۶۶۸,۰۸۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۱,۲۴۷,۷۲۲ ۱,۲۴۶,۲۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۱۶,۴۹۴,۳۲۳,۳۲۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۱,۲۴۷,۷۸۲ ۱,۲۴۶,۲۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸ ۱,۳۱۶,۵۵۷,۱۵۵,۴۵۴
  مشاهده همه