صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 تامین سرمایه سپهر 4000
2 کارگزاری آینده نگر خوارزمی 1000
3 شرکت سبدگردان الگوریتم 13000
4 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 7000